Referenties

DTG.

DTG heeft Bobby ICT gekozen om de implementatie van Exact Financials Enterprise te verzorgen. Op basis van de snelle reacties, zorgvuldige antwoorden en blijk van vakmanschap ontstond bij DTG het vertrouwen in Bobby ICT.

‘Bobby ICT straalde in alles uit als partner te willen werken. Deze belofte hebben ze in de uitvoering absoluut waargemaakt’, aldus Edward Hagel, Manager Billing & Collection bij DTG.

Flexibiliteit en maatwerk
DTG zocht een consultancy-organisatie die flexibel kan omgaan met nieuwe ontwikkelingen in de markt, wijzigingen in wet -en regelgeving en in systemen van derden, zoals banken en andere aanleverende systemen. Dit betekende dat op bepaalde punten maatwerk nodig was om specifieke processen te ontsluiten.

Samenwerking en de wil een succes van het project te maken stond voorop
In het voortraject hebben DTG en Bobby ICT gezamenlijk de wensen en eisen zorgvuldig geanalyseerd en aangescherpt. Tijdens de implementatie werd steeds goed afgestemd met alle partijen. Daarnaast is er continu geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen vanuit de DTG en derde partijen.

Het resultaat
Met de implementatie van Exact Financials Enterprise heeft DTG up-to-date en optimaal afstemde gereedschappen in handen om de administratieve processen nog efficiënter te laten verlopen. Het hele project is op tijd, binnen budget en met de gevraagde functionaliteiten opgeleverd.

Meer info
Wenst u naar aanleiding van deze referentie meer informatie omtrent wat Bobby ICT voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Bobby ICT, wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden!